688 733 911

De 9 a 20h
dill – div
(hores convingudes)

Avís legal

En compliment amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels aspectes legals següents:

Propietat del lloc web

  • Titular: Lidia Blasco Casanellas
  • Nom comercial: SIQUA
  • DNI: 77.120.995-V
  • Telèfon: 688 733 911
  • Contacte: info@siqua.cat

Condicions generals d’ús

Titular

Siqua, com a titular i responsable del present lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document per donar compliment a les obligacions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Objecte

La pàgina web de Siqua té com a objecte facilitar al públic informació sobre els seus serveis de fisioteràpia.

Continguts

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts d’aquest podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar-ne la vigència o exactitud acudint sempre als textos de la pàgina web.

El titular del lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web oa la configuració i presentació d’aquesta.

Acceptació

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sens perjudici d’aquelles particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Accés a la pàgina web

Com s’ha detallat anteriorment, l’accés a la web de Siqua és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar i conèixer l’avís legal, la política de cookies i la política de privadesa, així com els termes i condicions d’ús.

Accés gratuït

L’accés a la pàgina web per als usuaris té caràcter gratuït, llevat que es refereixi al cost de la connexió a Internet subministrada pel Proveïdor d’accés a Internet (ISP) contractat pel vostre compte.

Reserves

Si l’usuari vol fer una reserva de sessió de fisioteràpia, serà redirigit a la passarel·la de pagament Stripe, tal com s’indica a la nostra Política de Privadesa.

Condicions generals dús

La utilització de la pàgina web de Siqua per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari. L’usuari es compromet a fer-ne un ús conforme al present Avís Legal ia no utilitzar la informació, activitats i serveis que el “Siqua” posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis.

Continguts

Els continguts de la pàgina web del Siqua són posats a disposició de l’usuari com a informació pròpia i de tercers, per la qual cosa el Siqua posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè aquests continguts siguin sempre exactes i actualitzats.

Serveis interactius

Quant a l’ús dels serveis interactius que permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web del Siqua, si en algun moment n’hi hagués, serà conforme a la llei i aquest avís legal. “Siqua” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Això no obstant, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, Autoritats i Forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic.

Informació veraç

En cas de comunicar-se amb Siqua, l’usuari haurà de facilitar informació veraç, per la qual cosa l’usuari garantirà sempre l’autenticitat de les dades comunicades. Serà responsabilitat de lusuari mantenir tota la informació facilitada actualitzada.

Usuaris menors d’edat

Els usuaris menors han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals per a l’ús dels serveis. La responsabilitat en la determinació dels continguts a què accedeix un menor és responsabilitat dels pares, tutors o representants legals. Per evitar laccés a contingut no apropiat per internet es recomana lús de programes o filtres que limitin el contingut disponible.

Ús correcte de la pàgina web

L’Usuari es compromet a la correcta utilització de la web i utilitats que se li proporcionin d’acord amb la llei, aquest Avís Legal i les instruccions i avisos que se li comuniquin. L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu de la web i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de Siqua, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

Propietat intel·lectual, industrial

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, fotografies, icones, gràfics, imatges, codi font, logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són propietat intel·lectual de “Siqua” oa la seva cas de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. L’usuari no podrà utilitzar la marca gràfica o qualsevol altre signe distintiu de “Siqua” dins de la seva pàgina web excepte en els casos expressament autoritzats per “Siqua”. Aquestes autoritzacions es demanaran per escrit a “Siqua”. Per tot això, l’usuari que accedeixi a la pàgina web haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web titularitat de “Siqua” o de tercers.

La reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereix l’autorització escrita prèvia per part de Siqua. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Siqua serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts al lloc web. L’ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular.

Respecte a les cites de productes i/o serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual no implicant la seva sola menció o aparició a la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc patrocini o recomanació.

Enllaços de tercers a la pàgina de “Siqua”

Si un usuari vol introduir un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web de Siqua haurà d’obtenir autorització de Siqua.

El titular del lloc web declara el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que al nostre lloc web es poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular de la pàgina web: lidiablasco@fisioterapeutes.org

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Siqua pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal.

Protecció de dades

Per a aquells casos que es demanin, tractin o emmagatzemin dades personals es farà de conformitat amb la Política de Privadesa publicada a la pàgina web i que podeu consultar al peu d’aquesta mateixa.

Política de cookies

Al text legal de la política de cookies es troba detallat l’ús de les cookies i podeu consultar-lo al peu d’aquesta pàgina web.

Accés a la pàgina web

“Siqua” no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari a conseqüència de fallades a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ .

Qualitat del servei i dels continguts

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los . En cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, cal que us poseu en contacte amb el titular del lloc web.

Tant l’accés al lloc web, com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en aquests, és de responsabilitat exclusiva de qui el realitza.

Siqua intentarà garantir sempre el correcte funcionament de la pàgina web les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, encara que no es pot descartar la possibilitat que hi hagi determinades causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o qualsevol altra circumstància semblant que facin impossible accedir a la pàgina web. Per tot això, “Siqua” no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se a conseqüència de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts. Siqua no es fa responsable de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts, de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal, o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat de els serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del lloc web.

Siqua es reserva el dret a interrompre en cas que ho consideri necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. En resum, Siqua en cap cas no es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web.

En compliment del que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat col·laborant de forma activa en la retirada o, en si escau, en el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Enllaços de tercers

Els enllaços continguts al nostre lloc web poden adreçar també a continguts web de tercers. En aquests casos Siqua actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002 i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a les pàgines web de tercers en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar lenllaç.

L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d’Internet. Això no obstant, aquestes pàgines no pertanyen a “Siqua”, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular “Siqua” no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs. En cas que l’usuari consideri que hi ha un enllaç amb contingut il·lícit podrà comunicar-ho a “Siqua” a lidiablasco@fisioterapeutes.org sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

El titular del lloc web tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

L’establiment de l’enllaç amb una altra pàgina web no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Siqua.

Siqua no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç amb una altra pàgina web pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina de l’enllaç.

Xarxes socials

Addicionalment, “Siqua” té presència en xarxes socials per a les quals, si voleu conèixer les condicions de privadesa i ús de cookies, caldrà consultar les polítiques proporcionades pels mateixos:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ca
Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ca
Instagram: https://help.instagram.com/

Siqua no realitzarà tractaments de dades personals en xarxes socials. Si mai necessiteu publicar alguna dada personal bàsica (per exemple nom i cognoms de l’usuari guanyador d’una sessió gratis de fisioteràpia) prèviament sol·licitarà consentiment explícit.

Llei Aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la web de Siqua, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir de l’accés a la pàgina web, l’usuari i Siqua en els casos en què la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre’s a un fur, acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de la ciutat de Barcelona , amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.